โลโก้เว็บไซต์ สโมสรนักศึกษา มทร.ล้านนา เชียงราย จัดโครงการเดินเทิดพระเกียรติราชมงคลล้านนา เชียงราย ประจำปี 2561 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

สโมสรนักศึกษา มทร.ล้านนา เชียงราย จัดโครงการเดินเทิดพระเกียรติราชมงคลล้านนา เชียงราย ประจำปี 2561

เผยแพร่เมื่อ : เสาร์ 20 มกราคม 2561 โดย นางสาวกิ่งกานต์ สาริวาท จำนวนผู้เข้าชม 481 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

        เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2560 เวลา 7.00 น. สโมสรนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย จัดโครงการเดินเทิดพระเกียรติราชมงคลล้านนา เชียงราย ประจำปี 2561 โดยได้รับเกียรติจากอาจารย์ปรีชา พลชัย ผู้อำนวยการกองการบริหารทรัพยากรเชียงราย เป็นประธานในพิธีกล่าวเปิดงานและมีผู้ช่วยศาสตราจารย์สิทธิชัย   จีนะวงษ์ ผู้อำนวยการกองการศึกษาเชียงราย เป็นประธานคณะกรรมการจัดงานเดินเทิดพระเกียรติราชมงคลล้านนา เชียงราย ประจำปี 2561 กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการดำเนินโครงการ พร้อมกันนี้ทีมคณะผู้บริหาร บุคลากร ได้ร่วมเดินเทิดพระเกียรติ จากหน้าอาคารอำนวยการมายังสนามฟุตบอล โดยภายในงานมีการจับรางวัลชิงโชค มอบแก่ผู้ที่ร่วมซื้อบัตรเดินเทิดพระเกียรติฯ

ภาพ : ยุทธนา  ปัญญาวงค์

ข่าว : กิ่งกานต์  สาริวาทออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา