โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา เชียงราย เข้าสวัสดีปีใหม่หัวหน้าส่วนหน่วยงานในจังหวัดเชียงราย | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

มทร.ล้านนา เชียงราย เข้าสวัสดีปีใหม่หัวหน้าส่วนหน่วยงานในจังหวัดเชียงราย

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 22 มกราคม 2561 โดย นางสาวกิ่งกานต์ สาริวาท จำนวนผู้เข้าชม 369 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

           วันนี้ (22 มกราคม 2561) คณะผู้บริหาร  คณาจารย์และเจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย เข้าพบหัวหน้าส่วนของหน่วยงานต่างๆ เพื่อมอบของที่ระลึกเนื่องในวันปีใหม่ 2561 ประกอบด้วย อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย ผู้กำกับการตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดเชียงราย ผู้อำนวยการท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง ประธานสภาอุตสาหกรรมเชียงราย ประธานหอการค้าเชียงราย นายกสมาคมสื่อมวลชนและนักประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงราย นายกเทศมนตรีนครเชียงราย นายกเทศมนตรีป่าก่อดำ นาอำเภอแม่ลาวและนายกองค์การบริหารส่วตำบลแม่ลาว พร้อมทั้งได้หารือข้อราชการและหาความร่วมมือในการทำงานร่วมกัน

ภาพ: กิ่งกานต์ สาริวาท , ยุพิน  วรกุลชน

ข่าว: กิ่งกานต์ สาริวาทออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา