โลโก้เว็บไซต์ ส่วนสนับสนุนมูลนิธิโครงการหลวง มทร.ล้านน เชียงราย มอบเครื่องบดให้กับศูนย์พัฒนาโครงการหลวงม่อนเงาะ จ.เชียงใหม่ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

ส่วนสนับสนุนมูลนิธิโครงการหลวง มทร.ล้านน เชียงราย มอบเครื่องบดให้กับศูนย์พัฒนาโครงการหลวงม่อนเงาะ จ.เชียงใหม่

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 17 มกราคม 2561 โดย นางสาวกิ่งกานต์ สาริวาท จำนวนผู้เข้าชม 216 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

           ส่วนสนับสนุนมูลนิธิโครงการหลวง  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย นำโดยอาจารย์อำนวย  คำบุญ หัวหน้าสาขาวิศวกรรมและเทคโนโลยี และอาจารย์ปกรณ์  เสรีเผ่าวงษ์ อาจารย์ประจำสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า นำเครื่องบดเอนกประสงค์ส่งมอบให้กับศูนย์พัฒนาโครงการหลวงม่อนเงาะ เพื่อใช้สำหรับบดก้อนเห็ดที่หมดอายุการใช้งานแล้ว เพื่อทำเป็นปุ๋ยหมักสูตรพิเศษ ใช้กับฟักทองญี่ปุ่น และพืชตระกูลสลัด ในศูนย์พัฒนาโครงการหลวงม่อนเงาะ โดยเป็นเครื่องบดเป็นเครื่องบดขนาด 2 แรงม้า 1 เฟส เมื่อวันที่ 15-16 มกราคม 2561 ณ ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงม่อนเงาะ ตำบลเมืองก๋าย อำเภอแม่แตง  จังหวัดเชียงใหม่

ภาพ: มัลลิกา  กันทะวงค์ เจ้าหน้าที่ส่วนสนับสนุนมูลนิธิโครงการหลวง

ข่าว:กิ่งกานต์  สาริวาท
 ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา