โลโก้เว็บไซต์ คณาจารย์ มทร.ล้านนา เชียงราย นำนักศึกษาลงพื้นที่เพื่อเก็บข้อมูลเพื่อพัฒนาชุมชน | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

คณาจารย์ มทร.ล้านนา เชียงราย นำนักศึกษาลงพื้นที่เพื่อเก็บข้อมูลเพื่อพัฒนาชุมชน

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 10 มกราคม 2561 โดย นางสาวกิ่งกานต์ สาริวาท จำนวนผู้เข้าชม 309 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

       เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2561 คณาจารย์ สาขาภาษาตะวันตก  สาขาวิทยาศาสตร์และสาขาสังคมศาสตร์ นำนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย ประกอบด้วยนักศึกษาสาขาการตลาด   การบัญชีและสาขาอิเล็กทรอนิกส์ ลงพื้นที่เพื่อเก็บข้อมูลในการช่วยพัฒนาชุมชน ในรายวิชากระบวนการคิด และการแก้ไขปัญหา ซึ่งเป็นรายวิชาที่บูรณาการศาสตร์ต่างๆเข้ารวมกัน เพื่อหาแนวทางในการพัฒนาผลิตพภัณฑ์และคุณภาพชีวิชของคนในชุมชน โดยให้นักศึกษาเป็นผู้คิดริเริ่มในการค้นหาปัญหา และหาวิธีในการแก้ไขปัญหา ณ ตำบลม่วงคำ องพาน จังหวัดเชียงราย
ภาพ:วงกต  ข้าวสาร นักศึกษาการตลาด
ข่าว:กิ่งกานต์  สาริวาทออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา