โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา เชียงราย เข้าสวัสดีปีใหม่ หัวหน้าส่วนในจังหวัดเชียงราย | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

มทร.ล้านนา เชียงราย เข้าสวัสดีปีใหม่ หัวหน้าส่วนในจังหวัดเชียงราย

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 10 มกราคม 2561 โดย นางสาวกิ่งกานต์ สาริวาท จำนวนผู้เข้าชม 166 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

       วันที่ 11 มกราคม 2561 อาจารย์อำนวย  คำบุญ หัวหน้าสาขาวิศวกรรมและเทคโนโลยี ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการกองบริหารทรัพยากร เชียงราย เป็นตัวแทนมหาวิทยาลัยฯ เข้าสวัสดีปีใหม่ ปี 2561 กับนางภัทราวดี ปัญญาบุญ นายอำเภอพาน และนายวชิร ดวงแสงทอง นายกเทศมนตรีตำบลเมืองพาน พร้อมกันนี้ได้ร่วมหารือข้อราชการการเพื่อสร้างความร่วมมือในการทำงานร่วมกับชุมชนออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา