โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา เชียงราย เข้าร่วมและมอบของขวัญแก่เด็กในโครงการวันเด็กตำบลทรายขาว ประจำปี 2561 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

มทร.ล้านนา เชียงราย เข้าร่วมและมอบของขวัญแก่เด็กในโครงการวันเด็กตำบลทรายขาว ประจำปี 2561

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 15 มกราคม 2561 โดย นางสาวกิ่งกานต์ สาริวาท จำนวนผู้เข้าชม 314 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

             วันที่ 13 มกราคม  2561 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิวัฒน์  ทิพจร รองคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย เป็นตัวแทนมหาวิทยาลัยฯ เข้าร่วมโครงการวันเด็กตำบลทรายขาว ประจำปี 2561 และมอบของขวัญ  เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ณ อาคารเอนกประสงค์โรงเรียนองค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาว (บ้านท่าฮ่อ) สำหรับวัตถุประสงค์ในการจัดงานครั้งนี้เพื่อให้เด็กและเยาวชนได้ตระหนักถึงความสำคัญของสถาบันชาติ ศาสนาพระมหากษัติย์ ส่งเสริมให้เยาวชนมีสุขภาพดี ทั้งทางร่างกาย สติปัญญา อารมณ์ สังคม รวมทั้งสร้างความสามัคคีและระเบียบวินัยแก่เยาวชนของชาติ

ภาพ:ณรงค์ฤทธิ์ สมใจ

ข่าว:กิ่งกานต์  สาริวาท

 


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา