โลโก้เว็บไซต์ บริษัท ทีโอที จำกัด  เข้าสวัสดีปีใหม่ 2561 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

บริษัท ทีโอที จำกัด  เข้าสวัสดีปีใหม่ 2561 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 5 มกราคม 2561 โดย นางสาวกิ่งกานต์ สาริวาท จำนวนผู้เข้าชม 443 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

           

             วันนี้ (5 มกราคม 2561) เวลา 13.00 น. คุณอรุณศรี  แก้วชมภู ผู้จัดการศูนย์การขายและลูกค้าสัมพันธ์ บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) เข้าสวัสดีปีใหม่ 2561 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย โดยมี ดร.อังกูร  ว่องตระกูล  ผู้อำนวยการกองการศึกษา ปฏิบัติราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เป็นตัวแทนมหาวิทยาลัยฯ รับมอบกระเช้า ณ อาคารอำนวยการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านา เชียงราย 


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา