โลโก้เว็บไซต์ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกฯ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกฯ

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 5 มกราคม 2561 โดย ยุทธนา ปัญญาวงค์ จำนวนผู้เข้าชม 306 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

           ตามประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย เรื่องคัดเลือกบุคคลเพื่อ
จ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ประกาศ ณ วันที่ 21 ธันวาคม 2560 นั้น 
           บัดนี้สิ้นสุดการรับสมัคร และคณะกรรมการได้ตรวจสอบคุณสมบัติผู้สมัครเสร็จสิ้นแล้ว 
จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก ดังเอกสารแนบ
และให้ผู้มีรายชื่อ เข้าสอบ ณ วันที่ 10 มกราคม 2561 ณ อาคารอำนวยการ ห้องประชุม 2 ชั้น 3 เวลา 9.00 น.

>>>> เอกสารแนบประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ  


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา