โลโก้เว็บไซต์ ขอความอนุเคราะห์บริจาคของขวัญเนื่องในวันเด็กแห่งชาติ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

ขอความอนุเคราะห์บริจาคของขวัญเนื่องในวันเด็กแห่งชาติ

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 28 ธันวาคม 2560 โดย ยุทธนา ปัญญาวงค์ จำนวนผู้เข้าชม 210 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

      ศูนย์การศึกษาพิเศษ จังหวัดเชียงราย มีความประสงค์ขอรับบริจาคสิ่งของ เพื่อจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2561
ในวันที่ 12 มกราคม 2561 ณ ลานกิจกรรม  ศูนย์การศึกษาพิเศษจังหวัดเชียงราย โดยมีนักเรียนและผู้ปกครองร่วมงาน ประมาณ300 คน 

ผู้สนใจสามารถบริจาคสิ่งของ หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 
 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเชียงราย
 516 หมู่ 6 ต.ริมกก อ.เมือง จ.เชียงราย 47000 
โทร 053-152159


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา