โลโก้เว็บไซต์ มอบกระเช้าให้กำลังใจบุคลากร ในโครงการ RMUTL CARE | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

มอบกระเช้าให้กำลังใจบุคลากร ในโครงการ RMUTL CARE

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 28 ธันวาคม 2560 โดย นางสาวกิ่งกานต์ สาริวาท จำนวนผู้เข้าชม 421 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

              วันนี้ (28 ธันวาคม 2560) เวลา 10.30 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิเชษฐ  ทิพย์ประเสริฐ ผู้อำนวยการกองบริหารทรัพยากร ปฏิบัติราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เป็นตัวแทนคณะผู้บริหาร คณาจารย์และบุคลากร มอบกระเช้าให้กำลังใจบุคลากรนางสุภาวดี  จอมแก้ว ตำแหน่ง พนักงานบริการเอกสารทั่วไป ที่ประสบอุบัติเหตุ ข้อเท้าแตก เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2560 

ภาพ/ข่าว : กิ่งกานต์  สาริวาท


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา