โลโก้เว็บไซต์ ต้อนรับสมาชิกใหม่เข้าสู่ครอบครัว RL โครงการ RMUTL CARE ห่วงใยดูแลและแคร์กัน | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

ต้อนรับสมาชิกใหม่เข้าสู่ครอบครัว RL โครงการ RMUTL CARE ห่วงใยดูแลและแคร์กัน

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 28 ธันวาคม 2560 โดย นางสาวกิ่งกานต์ สาริวาท จำนวนผู้เข้าชม 237 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

            วันนี้ (28 ธันวาคม 2560) เวลา 9.30 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิเชษฐ  ทิพย์ประเสริฐ ผู้อำนวยการกองบริหารทรัพยากร ปฏิบัติราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา มอบถุงรับขวัญและแสดงความยินดี ต้อนรับสมาชิกใหม่ของครอบครัว RL "น้องมิกกี้" บุตรชายคุณนางสาววรินยา   อุโมงค์ เกิดเมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2560 ณ โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ศรีบุรินทร์ จังหวัดเชียงราย

ภาพ/ข่าว : กิ่งกานต์  สาริวาท


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา