โลโก้เว็บไซต์ บริษัท ลานนาคอม  เข้าสวัสดีปีใหม่ มทร.ล้านนา เชียงราย  | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

บริษัท ลานนาคอม  เข้าสวัสดีปีใหม่ มทร.ล้านนา เชียงราย

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 27 ธันวาคม 2560 โดย นางสาวกิ่งกานต์ สาริวาท จำนวนผู้เข้าชม 366 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

             วันนี้ (27 ธันวาคม 2560) เวลา 14.00 น. ตัวแทน บริษัท ลานนาคอม  เข้าสวัสดีปีใหม่ 2561 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิเชษฐ  ทิพย์ประเสริฐ ผู้อำนวยการกองบริหารทรัพยากร ปฏิบัติราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เป็นตัวแทนมหาวิทยาลัยฯ รับมอบกระเช้า ณ อาคารอำนวยการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านา เชียงราย 


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา