โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา เชียงราย เข้าร่วมกิจกรรมวันต่อต้านคอรร์รับชั่นสากล(ประเทศไทย)  | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

มทร.ล้านนา เชียงราย เข้าร่วมกิจกรรมวันต่อต้านคอรร์รับชั่นสากล(ประเทศไทย)

เผยแพร่เมื่อ : เสาร์ 9 ธันวาคม 2560 โดย นางสาวกิ่งกานต์ สาริวาท จำนวนผู้เข้าชม 203 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

        วันนี้ (9 ธันวาคม 2560) เวลา 8.15 น. บุคลากรและนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย เข้าร่วมงานกิจกรรมวันต่อต้านคอรร์รับชั่นสากล(ประเทศไทย) ZERO CORRUBTION  เพื่อประกาศเจตนารมณ์ในการต่อต้านการคอร์รัปชั่นและกระตุ้นให้สังคมได้ตระหนักถึงผลเสียที่เกิดจากการทุจริตคอร์รัปชัน ณ ห้อประชุมคชสาร โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย โดยมีนายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานในพิธีเปิด

ภาพ/ข่าว : นางสาวกิ่งกานต์   สาริวาทออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา