โลโก้เว็บไซต์ ขอเชิญเข้าร่วมการแข่งขัน MOS OLYMPIC THAILAND COMPETITION 2018 ครั้งที่ 16 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

ขอเชิญเข้าร่วมการแข่งขัน MOS OLYMPIC THAILAND COMPETITION 2018 ครั้งที่ 16

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 22 พฤศจิกายน 2560 โดย นางสาวกิ่งกานต์ สาริวาท จำนวนผู้เข้าชม 112 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

                เนื่องด้วย บริษัท เออาร์ไอที จำกัด ร่วมกับบริษัท Certiport Inc  ประเทศสหรัฐอเมริกา จัดกิจกรรมร่วมกับ Microsoft Office Thailand 2018 ขึ้น เป็นครั้งที่ 16 เพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชนไทยได้แสดง ความสามารถในการใช้งาน Microsoft Office ภายใต้มาตราฐานสากลของใบประกาศนียบัตร Microsoft Office Speciallist Certification แข่งขันในวันที่ 11 มีนาคม 2561 ท่านใดสนใจสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการผ่านเว็บไซต์ www.aritedu.com/olympic2018 ได้ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2560 – 28 กุมภาพันธ์ 2561 
เอกสารแนบออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา