โลโก้เว็บไซต์ สมาคมศิษย์เก่า มทร.ล้านนา เชียงราย ร่วมกับ มทร.ล้านนา เชียงราย ร่วมเป็นส่วนหนึ่งใน 2,000 ก้าวของพี่ตูน Bodyslam | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

สมาคมศิษย์เก่า มทร.ล้านนา เชียงราย ร่วมกับ มทร.ล้านนา เชียงราย ร่วมเป็นส่วนหนึ่งใน 2,000 ก้าวของพี่ตูน Bodyslam

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 16 พฤศจิกายน 2560 โดย นางสาวกิ่งกานต์ สาริวาท จำนวนผู้เข้าชม 1985 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

คลิกดูวิดิโอนักศึกษาที่โปสเตอร์ด้านล่าง

          

https://youtu.be/aSvjDy1MnM0


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา