โลโก้เว็บไซต์ พิธีซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาปีการศึกษา 2559 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

พิธีซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาปีการศึกษา 2559

เผยแพร่เมื่อ : เสาร์ 11 พฤศจิกายน 2560 โดย พัชราภรณ์ คำสร้อย จำนวนผู้เข้าชม 656 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

                มทร.ล้านนา ชร.จัดงานพิธีซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาปีการศึกษา 2559 ในวันที่ 10-11 พฤศจิกายน 2560 ณ ห้องประชุมใหญ่ อาคารอำนวยการ มทร.ล้านนา ชร. โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิเชษฐ ทิพย์ประเสริฐ ผู้อำนวยการกองบริหารทรัพยากรเชียงราย รักษาราชการแทนรองอธิการบดี มทร.ล้านนา เชียงรายให้เกียรติเป็นประธานในพิธีพร้อมกล่าวให้โอวาท แก่ว่าที่บัณฑิตที่จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ในวันที่ 20 พฤศจิกายน 2560 ณ หอประชุม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 

                 ข่าว : นางสาวพัชราภรณ์  คำสร้อย
                 ภาพ : ชมรมถ่ายภาพ Photoclub RMUTL CR., นางสาวพัชราภรณ์  คำสร้อยออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา