โลโก้เว็บไซต์ นศ.มทร.ล้านนา ชร. แข่งขันหมากกระดานชนะเลิศ ประเภทบุคคลหญิง | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

นศ.มทร.ล้านนา ชร. แข่งขันหมากกระดานชนะเลิศ ประเภทบุคคลหญิง

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 7 พฤศจิกายน 2560 โดย พัชราภรณ์ คำสร้อย จำนวนผู้เข้าชม 693 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

               สมาคมกีฬาหมากล้อมแห่งประเทศไทย จัดกิจกรรมการแข่งขัน “North Pre-University Go Toumament 2017” เพื่อเผยแพร่และพัฒนาฝีมือการเล่นหมากล้อม อันจะนำไปสู่การฝึกทักษะ ความรอบครอบ การวางแผนอย่างมีกลยุทธ์ การตัดสินใจอย่างมีเหตุผล และการสร้างความสัมพันธ์อันดีในหมู่คณะต่างสถาบัน

               ชมรมหมากกระดาน มทร.ล้านนา ชร.นำนักศึกษาเข้าร่วมการแข่งขัน “North Pre-University Go Toumament 2017” ในระหว่างวันที่ 20-22 ตุลาคม 2560 ณ โรงแรมฮอลิเดย์ การ์เดน จังหวัดเชียงใหม่ โดยผลการแข่งขัน นางสาวจารุวรรณ จิตหาญ นักศึกษา สาขาบริการธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการ หลักสูตรเทียบโอน ปี 2 จากมทร.ล้านนา ชร. ได้รับรางวัลชนะเลิศ ประเภทบุคคลหญิง

               ชมรมหมากกระดาน มทร. ล้านนา เชียงราย เปิดให้บริการนักศึกษาและสมาชิก ยืมอุปกรณ์หมากกระดานต่างๆ อาทิเช่น ตัวหมากล้อม หมากรุกไทย หมากรุกสากล และ หนังสือตำราหมากกระดาน ทุกวัน ตั้งแต่เวลา 9.00-18.00 น. ณ ชั้น 3 อาคาร วิศวกรรมโยธา มทร.ล้านนา เชียงราย

ข่าว : นางสาวพัชราภรณ์ คำสร้อย
ภาพ/ แหล่งที่มาของข่าว : ดร.ณรงค์ เมตไตรพันธ์ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา