โลโก้เว็บไซต์ ประชาสัมพันธ์โครงการ Science Exploration Camp ณ National Pingtung University ไต้หวัน | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

ประชาสัมพันธ์โครงการ Science Exploration Camp ณ National Pingtung University ไต้หวัน

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 31 ตุลาคม 2560 โดย นางสาวกิ่งกานต์ สาริวาท จำนวนผู้เข้าชม 138 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

ประชาสัมพันธ์โครงการ Science Exploration Camp ณ National Pingtung University ไต้หวัน

         ด้วย National Pingtung University ไต้หวันให้ทุนแก่นักศึกษา มทร.ล้านนา จำนวน 2 ทุน เพื่อเข้าร่วมโครงการ Sciene Exploration Camp at NPTU โดยทุนประกอบด้วย ค่าลงทะเบียน ค่าที่พักและค่าอาหารบางมื้อ สำหรับค่าตั๋วเครื่องบินระหว่างประเทศทาง  มทร.ล้านนา จะเป็นผู้สนับสนุน โดยนักศึกษาที่สามารถสมัครได้ต้องมีคะแนนภาษาอังกฤษ TOEIC มากกว่า 500 คะแนนขึ้นไป                                                                                                                                                       

ดาวน์โหลดรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่                                                                                                                                                                                                 


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา