โลโก้เว็บไซต์ ประชาสัมพันธ์การจัดงานดิจิทัลทรานส์ฟอร์เมชั่นสัญจร 2017 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

ประชาสัมพันธ์การจัดงานดิจิทัลทรานส์ฟอร์เมชั่นสัญจร 2017

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 31 ตุลาคม 2560 โดย นางสาวกิ่งกานต์ สาริวาท จำนวนผู้เข้าชม 205 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

ประชาสัมพันธ์การจัดงานดิจิทัลทรานส์ฟอร์เมชั่นสัญจร 2017

            “ดิจิทัลทรานส์ฟอร์เมชั่น สัญจร 2017 (Digital Transformation 2017)” จัดขบวนคาราวานเพื่อออกเดินทางไปในภูมิภาคต่างๆ ของประเทศ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเรื่องการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล ซึ่งขบวนคาราวานดังกล่าวจะเดินทางไปยัง 12 จังหวัดเป้าหมายที่เป็นศูนย์กลางทางด้านเศรษฐกิจ การศึกษา รวมถึงการเดินทางมาร่วมงานของประชาชนในแต่ละภูมิภาค โดยจังหวัดเชียงรายจะจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 18 – 19 พฤศจิกายน 2560

             สำหรับกิจกรรมภายในงาน “ดิจิทัลทรานส์ฟอร์เมชั่น สัญจร 2017 (Digital Transformation)” มีการจัดนิทรรศการให้ความรู้โดยใช้เทคโนโลยี AR และ Multi Vision TV เพื่อสร้างความน่าสนใจ มีวิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านเศรษฐกิจดิจิทัล การทำตลาดออนไลน์ หรือ E-Commerce ให้ความรู้แก่ประชาชนให้รู้เท่าทันกับโลกในปัจจุบัน ร่วมถึงให้ความรู้ด้านการใช้สื่อออนไลน์ในเชิงสร้างสรรค์ และประสบการณ์ด้านการขายสินค้าผ่านอินเทอร์เน็ต อาทิ คุณปฤณ จำเริญพานิช ผู้เชี่ยวชาญสื่อออนไลน์และการขายสินค้าผ่านโลกอินเทอร์เน็ต,คุณเมธปริยา คำนวณวุฒิ, อาจารย์จตุพล ทานาฤทัยและอาจารย์ประสิทธิ์ วรฉัตราวณิช ผู้เชี่ยวชาญด้าน E-Commerce, คุณนราธิป อ่ำเที่ยงตรง ผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ, ภญ.โสภา พิมพ์สิริพานิชย์ ผู้เชี่ยวชาญด้านการขายสินค้าผ่านอินเทอร์เน็ต, คุณอุกฤษฎ์ ตั้งสืบกุล, คุณณัฏฐ์ มาเจริญและคุณชีพธรรม คำวิเศษณ์ผู้เชี่ยวชาญด้านการใช้สื่อออนไลน์ในเชิงสร้างสรรค์ และสนุกกับมินิคอนเสิร์ตจากศิลปินที่มีชื่อเสียง พร้อมลุ้นรับของรางวัลอีกมากมายภายในงาน

มีการแสดงมินิคอนเสิร์ต

อาทิ แม็กซ์  ณัฐวุฒิ THE VOICE ,เปอติ๊ด ญาดา THE VOICE ,ว่าน วันวาน THE VOICE ,สวย THE VOICE ,เตชินท์ ชยุติ และบอม KPN

ลุ้นรับของรางวัลมากมาย

        

ร่วมลงทะเบียนงาน "ดิจิทัลทรานส์ฟอร์เมชั่นสัญจร 2017" เพื่อลุ้นรับรางวัล iPhone 7 จำนวน 1 เครื่อง

และพบกับการจับรางวัลใหญ่ในวันที่ 26 พฤษจิกายน 2560
รางวัลที่ 1 สร้อยคอทองคำหนัก 1 บาท จำนวน 1 รางวัล
รางวัลที่ 2 Samsung Galaxy Tablet จำนวน 2 รางวัล
รางวัลที่ 3 โทรศัพท์มือถือ iMobile รุ่น Y1 จำนวน 10 รางวัล
รางวัลที่ 4 นาฬิกาข้อมือ Smart Watch จำนวน 10 รางวัล

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.zipeventapp.com/e/digital-transformation-2017

 


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา