โลโก้เว็บไซต์ ประชาสัมพันธ์การประกวดภาพการ์ตูนเคลื่อนไหว “การขับขี่รถจักรยานยนต์อย่างปลอดภัย 2560

ประชาสัมพันธ์การประกวดภาพการ์ตูนเคลื่อนไหว “การขับขี่รถจักรยานยนต์อย่างปลอดภัย 2560"

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 30 ตุลาคม 2560 โดย นางสาวกิ่งกานต์ สาริวาท จำนวนผู้เข้าชม 107 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

             สมาคมผู้ประกอบการรถจักรยานยนต์ไทย ขอเชิญ นักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดภาพการ์ตูนเคลื่อนไหว “การขับขี่รถจักรยานยนต์อย่างปลอดภัย 2560 : Motorcycle Road Safety Animation Contest 2017” ชิงงเงินรางวัลรวมมูลค่า 200,000 บาท พร้อมโล่รางวัลเกียรติยศเกียรติยศ

วัตถุประสงค์
เพื่อสร้างจิตสำนึกให้เด็กและเยาวชนในการใช้รถจักรยานยนต์อย่างปลอดภัยโดยมีเนื้อหาในคลิป ดังนี้

- ลักษณะนิสัยในการขับขี่ที่ปลอดภัย
- เสริมสร้างภาพลักษณ์ในการขับขี่รถจักรยานยนต์
- สะท้อนให้เห็นสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุและแนวทางในการป้องกัน/หลีกเลี่ยงการเกิดอุบัติเหตุโดยให้เด็กมีส่วนร่วมในการรณรงค์การเกิดอุบัติเหตุ
- สะท้อนถึงการทำตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด (ห้ามแสดงถึงการกระทำที่ไม่เหมาะสมอาทิการให้เด็กเล็กที่เท้ายังไม่ถึงที่พักเท้าโดยสาร)
ประเภทรางวัล
ประเภท นิสิต นักศึกษาระดับ  ปวส.  อุดมศึกษา และ ประชาชนทั่วไปมี 5  รางวัล
รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 ได้รับเงินรางวัล 50,000 บาท พร้อมโล่รางวัลเกียรติยศ
รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 2 ได้รับเงินรางวัล 30,000 บาท พร้อมโล่รางวัลเกียรติยศ
รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 3 ได้รับเงินรางวัล 20,000 บาท พร้อมโล่รางวัลเกียรติยศ
รางวัลชมเชยอันดับที่ 4 ได้รับเกียรติบัตร และโล่รางวัลเกียรติยศ
รางวัลชมเชยอันดับที่5 ได้รับเกียรติบัตร และโล่รางวัลเกียรติยศ
ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา