โลโก้เว็บไซต์ ประชาสัมพันธ์ การตั้งบูธแจกสินค้าทดลองของผ้าอนามัย Sofy | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

ประชาสัมพันธ์ การตั้งบูธแจกสินค้าทดลองของผ้าอนามัย Sofy

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 30 ตุลาคม 2560 โดย นางสาวกิ่งกานต์ สาริวาท จำนวนผู้เข้าชม 371 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

              เนื่องด้วยบริษัทผ้าอนามัย Sofy จะมาจัดบูธแจกสินค้าทดลองให้กับนักศึกษาในวันอังคารที่ 19 ธันวาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. - 16.00 น. นอกจากนนี้ยังมีกิจกรรมเกมส์ให้ร่วมสนุก สำหรับนักศึกษาที่สนใจสามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้ตามวันเวลาดังกล่าว


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา