โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา เชียงราย ร่วมประชุมหัวหน้าส่วนอำเภอพาน ประจำเดือนตุลาคม 2560 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

มทร.ล้านนา เชียงราย ร่วมประชุมหัวหน้าส่วนอำเภอพาน ประจำเดือนตุลาคม 2560

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 3 ตุลาคม 2560 โดย นางสาวกิ่งกานต์ สาริวาท จำนวนผู้เข้าชม 338 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

            วันนี้ (3 ตุลาคม 2560) เวลา 9.30 น. อาจารย์ภีราวิชญ์ ชัยมาลา หัวหน้าศูนย์วัฒนธรรมศึกษา/หัวหน้าสาขาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านวันนี้ (3 ตุลาคม 2560) เวลา 9.30 น. อาจารย์ภีราวิชญ์ ชัยมาลา หัวหน้าศูนย์วัฒนธรรมศึกษา/หัวหน้าสาขาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย เป็นตัวแทนมหาวิทยาลัยฯ เข้าร่วมการประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำอำเภอพานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประจำเดือนตุลาคม 2560  ณ ห้องประชุมอำเภอพาน ที่ว่าการอำเภอพาน จังหวัดเชียงราย เพื่อร่วมหารือและรับมอบนโยบายการบริหารงานจากนายอำเภอพานนา เชียงราย เป็นตัวแทนมหาวิทยาลัยฯ เข้าร่วมการประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำอำเภอพานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประจำเดือนตุลาคม 2560  ณ ห้องประชุมอำเภอพาน ที่ว่าการอำเภอพาน จังหวัดเชียงราย เพื่อร่วมหารือและรับมอบนโยบายการบริหารงานจากนายอำเภอพาน

ภาพ/ข่าว ศูนย์วัฒนธรรมศึกษา มทร.ล้านนา เชียงรายออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา