โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนนา เชียงราย ร่วมพิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการฝึกอบรมวิชาชีพ รุ่นที่ 2/2560  ณ ศูนย์การเรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

มทร.ล้านนนา เชียงราย ร่วมพิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการฝึกอบรมวิชาชีพ รุ่นที่ 2/2560 ณ ศูนย์การเรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 28 กันยายน 2560 โดย นางสาวกิ่งกานต์ สาริวาท จำนวนผู้เข้าชม 377 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

                วันที่ 27 กันยายน 2560 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณภัทร  ทิพย์ศรี หัวหน้าสาขาบริหารธุรกิจและ นางรัชนา  นำอิน  หัวหน้างานทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย เป็นตัวแทนมหาวิทยาลัยฯ เข้าร่วมพิธีมอบประกาศนียบัตร/วุฒิบัตรแก่ผู้สำเร็จการฝึกอบรมวิชาชีพ รุ่นที่ 2/2560 ประจำปีงบประมาณ 2560 ณ  อาคารเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา  ศูนย์การเรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว  อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย

ภาพ ศูนย์การเรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว

ข่าว นางสาวกิ่งกานต์  สาริวาทออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา