โลโก้เว็บไซต์ ประชุมสามัญประจำปีสมาคมศิษย์เก่า มทร.ล้านนา เชียงราย | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

ประชุมสามัญประจำปีสมาคมศิษย์เก่า มทร.ล้านนา เชียงราย

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 28 กันยายน 2560 โดย นางสาวกิ่งกานต์ สาริวาท จำนวนผู้เข้าชม 424 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วันที่ 27 กันยายน 2560 เวลา 17.00 น. สมาคมศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย จัดการประชุมสามัญประจำปีสมาคมศิษย์เก่า มทร.ล้านนา เชียงราย ณ ห้องประชุมลีลาวดี อาคารวิทยบริการ มทร.ล้านนา เชียงราย เพื่อประชุมหารือการดำเนินงานและกิจกรรมต่างๆของสมาคม

ภาพ  อาจารย์อวยพร  ต๊ะวัน

ข่าว  นางสาวกิ่งกานต์   สาริวาทออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา