โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา เชียงราย เป็นสนามสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการ สังกัดกระทรวงมหาดไทย | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

มทร.ล้านนา เชียงราย เป็นสนามสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการ สังกัดกระทรวงมหาดไทย

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 25 กันยายน 2560 โดย นางสาวกิ่งกานต์ สาริวาท จำนวนผู้เข้าชม 283 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

               วันอาทิตย์ที่ 24 กันยายน 2560 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย ได้รับเลือกเป็นศูนย์สอบฯ ภาคเหนือเขต 1/1 ที่มีจำนวนผู้เข้าสอบทั้งหมด 25,880 คน จำนวน 24 สนามสอบ ครอบคลุมพื้นที่จังหวัดเชียงราย และ พะเยา โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์อุดม  สุธาคำ รองอธิการบดี มทร.ล้านนา เชียงราย ทำหน้าที่ผู้อำนวยการศูนย์สอบฯ และผู้ช่วยศาสตราจารย์วิเชษฐ ทิพย์ประเสริฐ ผู้อำนวยการกองบริหารทรัพยากร ทำหน้าที่รองผู้อำนวยการศูนย์สอบฯ  นอกจากนนี้ มทร ล้านนา เชียงราย ยังเป็นสนามสอบการแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ของกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย โดยมีนางณัชชา ทิพย์ประเสริฐ ทำหน้าที่เป็นผู้อำนวยการสนามสอบ มทร.ล้านนา เชียงราย ซึ่งมีจำนวนห้องสอบ 11 ห้อง ผู้เข้าสอบทั้งหมด 345 ท่าน

                 ข่าว  : นางสาวกิ่งกานต์  สาริวาท
                 ภาพ : นางสาวพัชราภรณ์  คำสร้อย
 ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา