โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา เชียงรายพร้อมสำหรับการเป็นสนามสอบบรรจุพนักงานส่วนท้องถิ่น | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

มทร.ล้านนา เชียงรายพร้อมสำหรับการเป็นสนามสอบบรรจุพนักงานส่วนท้องถิ่น

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 25 กันยายน 2560 โดย นางสาวกิ่งกานต์ สาริวาท จำนวนผู้เข้าชม 244 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

                วันที่ 23 กันยายน 2560 นายศักดิ์ชาย วงศ์กนิษฐ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย พร้อมด้วย ท้องถิ่นจังหวัดเชียงราย และคณะอนุกรรมการศูนย์การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นกลุ่มภาค/เขต และศูนย์อำนวยการสอบจังหวัดเชียงราย ลงพื้นที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์วิเชษฐ ทิพย์ประเสริฐ ผู้อำนวยการกองบริหารทรัพยากร ทำหน้าที่รองผู้อำนวยการศูนย์สอบฯ ให้การต้อนรับ ซึ่งจะจัดสอบในวันอาทิตย์ที่ 24 กันยายน 2560 โดย มทร ล้านนา เชียงราย ได้รับเลือกเป็นศูนย์สอบฯ ภาคเหนือเขต 1/1 ที่มีจำนวนผู้เข้าสอบทั้งหมด 25,880 คน จำนวน 24 สนามสอบ ครอบคลุมพื้นที่จังหวัดเชียงราย และ พะเยา โดย มทร ล้านนา เชียงราย ยังเป็นสถานที่ในการจัดเก็บรักษาข้อสอบและสนามสอบ และติดตามการปฏิบัติงาน พร้อมทั้งให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งข้อสอบทั้งหมดถูกจัดเก็บไว้ในห้องมั่นคง มีกล้องวงจรปิดเพื่อบันทึกภาพ ตลอด 24 ชั่วโมง

                 นอกจากนี้ยังติดตามการเตรียมความพร้อมของสถานที่จัดสอบ และห้องสอบ โดยจังหวัดเชียงรายใช้สถานศึกษา 16 แห่ง ประกอบด้วย อำเภอเมืองเชียงราย 12 แห่ง อำเภอพาน 3 แห่ง อำเภอแม่จัน 1 แห่ง จำนวนผู้เข้าสอบ 17,650 คน จังหวัดพะเยาใช้สถานศึกษาจำนวน 8 แห่ง ประกอบด้วย อำเภอเมืองพะเยา 5 แห่ง อำเภอแม่ใจ 1 แห่ง อำเภอภูกามยาว 1 แห่ง อำเภอดอกคำใต้ 1 แห่ง จำนวนผู้เข้าสอบ 8,230 คนซึ่งทุกแห่งมีความพร้อมแล้ว 100%

ข่าว : รัชพล งามกระบวน สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงราย

ภาพ : นางสาวกิ่งกานต์ สาริวาท/ นางสาวพัชราภรณ์  คำสร้อย งานประชาสัมพันธ์ มทร.ล้านนา เชียงรายออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา