โลโก้เว็บไซต์ สำนักงานส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาจังหวัดเชียงราย ขอเชิญชวนช่วยเหลือและบรรเท่าความเดือดร้อนแก่สมาชิก ช.พ.ค. - ช.พ.ส. ที่ประสบอุทกภัย ในพื้นที่ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

สำนักงานส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาจังหวัดเชียงราย ขอเชิญชวนช่วยเหลือและบรรเท่าความเดือดร้อนแก่สมาชิก ช.พ.ค. - ช.พ.ส. ที่ประสบอุทกภัย ในพื้นที่ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 18 กันยายน 2560 โดย นางสาวกิ่งกานต์ สาริวาท จำนวนผู้เข้าชม 199 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา