โลโก้เว็บไซต์ ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่องการขายทอดตลาดพัสดุชำรุด จำนวน 1,155 รายการ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่องการขายทอดตลาดพัสดุชำรุด จำนวน 1,155 รายการ

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 14 กันยายน 2560 โดย นางสาวกิ่งกานต์ สาริวาท จำนวนผู้เข้าชม 581 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย เรื่องการขายทอดตลาดพัสดุชำรุด จำนวน 1,155 รายการ

ดาวน์โหลดเอกสารแนบ

1. รายการครุภัณฑ์ชำรุด


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา