โลโก้เว็บไซต์ ประกาศ เรื่องเผยแพร่แผนการจัดจ้าง งานจ้างเหมา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

ประกาศ เรื่องเผยแพร่แผนการจัดจ้าง งานจ้างเหมา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 11 กันยายน 2560 โดย พัชราภรณ์ คำสร้อย จำนวนผู้เข้าชม 220 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

         ประกาศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย
เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดจ้าง งานจ้างเหมา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
-----------------------------------------------------------------


                     มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย ขอประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประาณ พ.ศ. 2561 ดาวน์โหลดเอกสารได้ที่นี่


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา