โลโก้เว็บไซต์ นิตยสารราชมงคลล้านนา ฉบับที่ 7 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

นิตยสารราชมงคลล้านนา ฉบับที่ 7

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 5 กันยายน 2560 โดย พัชราภรณ์ คำสร้อย จำนวนผู้เข้าชม 2444 คน

(1) ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

นิตยสารราชมงคลล้านนา เป็นการรวบรวมผลงาน สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรมของอาจารย์และนักศึกษา มทร.ล้านนา รวมถึงความเคลื่อนไหวภายในมหาวิทยาลัย ประจำเดือนมกราคม -เมษายน พ.ศ.2560


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา