โลโก้เว็บไซต์ งานทรัพยากรมนุษย์ติดตามผลการจัดทำคู่มือปฏิบัติงานหลักของบุคลากร | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

งานทรัพยากรมนุษย์ติดตามผลการจัดทำคู่มือปฏิบัติงานหลักของบุคลากร

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 1 กันยายน 2560 โดย พัชราภรณ์ คำสร้อย จำนวนผู้เข้าชม 494 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

          1 กันยายน 2560 งานทรัพยากรมนุษย์ กองบริหารทรัพยากรเชียงราย จัดโครงการส่งเสริมการจัดทำคู่มือปฏิบัติงานหลัก ครั้งที่ 2 ภายใต้โครงการสร้างฐานข้อมูลการพัฒนาตนเองของบุคลากร มทร.ล้านนา เชียงราย เพื่อติดตามผลการจัดทำคู่มือปฏิบัติงานหลักของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สายสนับสนุน โดยได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์วิเชษฐ ทิพย์ประเสริฐ ผู้อำนวยการกองบริหารทรัพยากรเชียงราย เป็นประธานเปิดโครงการ ณ ห้องนวัตกรรมการเรียนรู้ ชั้น 6 อาคารวิทยบริการ มทร.ล้านนา เชียงราย

          ข่าว/ภาพ : นางสาวพัชราภรณ์  คำสร้อย

 ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา