โลโก้เว็บไซต์ นวัตกรรมเครื่องกลั่นน้ำมันหอมระเหยสำหรับชุมชน | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

นวัตกรรมเครื่องกลั่นน้ำมันหอมระเหยสำหรับชุมชน

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 28 สิงหาคม 2560 โดย พัชราภรณ์ คำสร้อย จำนวนผู้เข้าชม 6118 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

        อาจารย์จิรพัฒน์พงษ์ เสนาบุตร อาจารย์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร คิดค้นผลงานนวัตกรรมเครื่องกลั่นน้ำมันหอมระเหยเพื่อเกษตรกรออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา