โลโก้เว็บไซต์ โครงการพลังปัญญาวันที่ 2 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

โครงการพลังปัญญาวันที่ 2

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 29 สิงหาคม 2560 โดย พัชราภรณ์ คำสร้อย จำนวนผู้เข้าชม 762 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

                มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย ร่วมกับ พลังปัญญา จัดโครงการฝึกอบรม “โครงการแปรรูปโครงการพลังปัญญา ประจำปี 2560”ระหว่างวันที่ 28-29 สิงหาคม 2460 และ ในวันที่ 2 ของโครงการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์วาสนา แก้วโพธิ์ ผู้อำนวยการศูนย์เพิ่มมูลค่าอาหารและผลิตภัณฑ์จากภูมิปัญญา วิทยากรจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย สอนวิธีการทำน้ำสับปะรดเข้มข้นและแยมสับปะรดให้กับผู้เข้าร่วมอบรม ณ ห้องประชุมกาสะลอง อาคารวิทยบริการ มทร.ล้านนา เชียงราย

                 ข่าว/ภาพ : นางสาวพัชราภรณ์ คำสร้อยออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา