โลโก้เว็บไซต์ กองการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย จัดให้มีการประชุมประจำปี | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

กองการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย จัดให้มีการประชุมประจำปี

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 22 สิงหาคม 2560 โดย พัชราภรณ์ คำสร้อย จำนวนผู้เข้าชม 302 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วันที่ 22 สิงหาคม 2560 เวลา 09.30 น. กองการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย จัดให้มีการประชุมประจำปีการศึกษา 2560 โดยมี ดร.อังกูร ว่องตระกูล ผู้อำนวยการกองการศึกษา เป็นประธานในการประชุม เพื่อมอบนโยบายการบริหารงานและหารือแนวทางการดำเนินงานให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ณ ห้องประชุมลีลาวดี ชั้น 2 อาคารวิทยบริการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย
ข่าว:นางสาวกิ่งกานต์ สาริวาท
ภาพ:นางจันทร์เพ็ญ สุวรรณ์ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา