โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา ชร.จัดออกบูทแนะนำการศึกษาต่อ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

มทร.ล้านนา ชร.จัดออกบูทแนะนำการศึกษาต่อ

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 17 สิงหาคม 2560 โดย พัชราภรณ์ คำสร้อย จำนวนผู้เข้าชม 284 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

        17 สิงหาคม 2560 มทร.ล้านนา ชร. จัดกิจกรรมออกบูท และแนะแนวทางการศึกษาให้กับนักเรียน ที่กำลังจะศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัยฯ ณโรงเรียนเทศบาล 6 อ.เมือง จ.เชียงราย

        ข่าว/ภาพ : นางสาวพัชราภรณ์ คำสร้อยออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา