โลโก้เว็บไซต์ ประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานศูนย์สอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2560 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

ประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานศูนย์สอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2560

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 8 สิงหาคม 2560 โดย พัชราภรณ์ คำสร้อย จำนวนผู้เข้าชม 129 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิเชษฐ ทิพย์ประเสริฐ ผู้อำนวยการกองบริหารทรัพยากร พร้อมด้วยนายภาณุพงษ์ ราชคมน์ หัวหน้างานทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย เข้าร่วมการประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานศูนย์สอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2560 ในระหว่างวันที่ 7-8 สิงหาคม 2560 ณ โรงแรมอมารี ดอนเมือง แอร์พอร์ต กรุงเทพมหานคร


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา