โลโก้เว็บไซต์ ประชุมติดตามการดำเนินโครงการพัฒนาเครือข่ายพี่เลี้ยงอุดมศึกษา | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

ประชุมติดตามการดำเนินโครงการพัฒนาเครือข่ายพี่เลี้ยงอุดมศึกษา

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 10 สิงหาคม 2560 โดย พัชราภรณ์ คำสร้อย จำนวนผู้เข้าชม 359 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วันนี้ (10 สิงหาคม 2560) เวลา 9.00 น. รศ.ดร.นำยุทธ สงค์ธนาพิทักษ์ อธิการบดี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาพร้อมด้วยคณะทีมงาน STEM ราชมงคลล้านนา เข้าติดตามการดำเนินโครงการพัฒนาเครือข่ายพี่เลี้ยงอุดมศึกษา มทร.ล้านนา เชียงราย โดยมีคณะทำงาน STEM จากมทร.ล้านนา เชียงรายนำโดย ดร.อังกูร ว่องตระกูล ผู้อำนวยการกองการศึกษา รักษาราชการแทนรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย ผศ.วิเชษฐ ทิพย์ประเสริฐ ผู้อำนวยการกองบริหารทรัพยากร อาจารย์นิวัต นวลกัน อาจารย์ประจำสาขาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ ดร.ณรงค์ เมตไตรพันธ์ รักษาการหัวหน้าสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า อาจารย์ศิรินาฎ จันทนเปลิน อาจารย์ประจำสาขาวิชาการตลาดและทีมงานร่วมเสนอข้อมูล ณ ห้องประชุมลีลาวดี ชั้น 2 อาคารวิทยบริการ มทร.ล้านนา เชียงราย โดยช่วงบ่ายคณะทีมงาน STEM ราชมงคลล้านนา ได้เข้าสัมภาษณ์ตัวแทนนักเรียนที่ได้เข้าร่วมโครงการดังกล่าวเพื่อสอบถามถึงความรู้สึกที่มีต่อการเข้าร่วมโครงการและความรู้ที่ได้รับจากการเข้าร่วมโครงการครั้งนี้ ณ โรงเรียนพานพิทยาคม จังหวัดเชียงรายออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา