โลโก้เว็บไซต์ RMUTL CR FRESHY STAR CONTEST 2017 รอบออดิชั่น | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

RMUTL CR FRESHY STAR CONTEST 2017 รอบออดิชั่น

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 9 สิงหาคม 2560 โดย พัชราภรณ์ คำสร้อย จำนวนผู้เข้าชม 267 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

             9 สิงหาคม 2560 มทร.ล้านนา เชียงราย จัดกิจกรรมประกวด RMUTL CR FRESHY STAR CONTEST 2017 รอบออดิชั่น โดยได้รับเกีรยติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิเชษฐ  ทิพย์ประเสริฐผู้อำนวยการกองบริหารทรัพยากรเชียงราย เป็นประธาน ณ อาคารยิมเนเซียม  เพื่อให้ผู้สมัครแสดงความสามารถและตอบคำถามจากคณะกรรมการเพื่อแสดงไหวพริบ ในการคัดเลือกผู้เข้าประกวดเข้าสู่ในรอบต่อไปในวันที่ 16 สิงหาคม 2560
        
 
            ข่าว : นางสาวพัชราภรณ์  คำสร้อย
 
            ภาพ  : ชมรมถ่ายภาพ PhotoClub RMUTL CRออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา