โลโก้เว็บไซต์ สาขาบริหารธุรกิจจัดฺโครงการพัฒนาธุรกิจนวัตกรรมเกิดใหม่ที่มีการเติบโตสูง (Innovative Startup) | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

สาขาบริหารธุรกิจจัดฺโครงการพัฒนาธุรกิจนวัตกรรมเกิดใหม่ที่มีการเติบโตสูง (Innovative Startup)

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 8 สิงหาคม 2560 โดย พัชราภรณ์ คำสร้อย จำนวนผู้เข้าชม 184 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

            8 สิงหาคม 2560 สาขาบริหารธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มทร.ล้านนา เชียงราย จัดกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาหลักสูตรการเป็นผู้ประกอบการ “เรื่องเล่าสร้างแรงบันดาลใจสู่การเป็นผู้ประกอบการยุคใหม่” ภายใต้โครงการพัฒนาธุรกิจนวัตกรรมเกิดใหม่ที่มีการเติบโตสูง (Innovative Startup) โดยได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ณภัทร ทิพย์ศรี หัวหน้าสาขาบริหารธุรกิจ เป็นประธานเปิดโครงการฯ และได้รับเกียรติจากคุณวิลาวัณย์ จันทราภินันท์ (เจ้าของร้านอาหารกินแซ่บ กินนัว และเจ้าของวีทูประดับยนต์) คุณสง่า  จันทร์ใจ (กรรมการผู้จัดการบริษัทร่วมทุนไทยลาว ล้านช้าง มีเดีย จำกัด) และคุณวีระพงษ์ เชื้อเมืองพาน (ผู้รับเหมาก่อสร้าง) วิทยากร ที่ให้ความรู้การทำกิจการและประสบการณ์จากการดำเนินธุรกิจ ณ ห้องประชุมกาสะลอง อาคารวิทยบริการ มทร.ล้านนา เชียงราย

            ข่าว : นางสาวพัชราภรณ์  คำสร้อย    
 
           ภาพ  : นางสาวพัชราภรณ์  คำสร้อย / นายชินกฤต  สามล้าน
           ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา