โลโก้เว็บไซต์ UN เปิดรับสมัครเจ้าหน้าที่ภายใต้โครงการ Young Professionals Programme (YPP) | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

UN เปิดรับสมัครเจ้าหน้าที่ภายใต้โครงการ Young Professionals Programme (YPP)

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 24 กรกฎาคม 2560 โดย นางสาวกิ่งกานต์ สาริวาท จำนวนผู้เข้าชม 153 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

           สหประชาชาติได้เปิดรับสมัครเจ้าหน้าที่เข้าทำงานภายใต้โครงการ Young Professionals Programme (YPP) ประจำปี 2560 มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ที่ทำงานในสหประชาชาติมีสัญชาติที่หลากหลายมากขึ้นและมีอายุเฉลี่ยนลดลง โดยเปิดรับสมัครบุคลากรของประเทศสมาชิกสหประชาชาติจากภูมิภาคต่างๆทั่วโลกรวมถึงประเทศไทยให้สามารถสมัครสอบเพื่อบรรจุเป็นเจ้าหน้าที่สายผู้เชี่ยวชาญ (Professional: P) ในระดับต้น (P-2) ของสหประชาชาติ โดยผู้สมัครจะต้องมีสัญชาติไทย อายุไม่เกิน 32 ปี สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีในสาขาที่เกี่ยวข้องกับสายงานที่จะสมัครสอบ และมีความรู้ภาษาอังกฤษหรือฝรั่งเศสในระดับดีมาก ซึ่งผู้สมัครไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์การทำงานมาก่อน

          โดยผู้ที่สนใจสามารถสืบค้นรายละเอียดเพิ่มเติมและสมัครได้ที่เว็บไซต์https://careers.un.org และยื่นเอกสารประกอบการสมัครภายในวันที่ 22 สิงหาคม 2560


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา