โลโก้เว็บไซต์ ประชาสัมพันธ์งานเทรด เอ็กซ์โป อินโดนีเซีย ครั้งที่ 32 (Trade Expo Indonesia 2017) | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

ประชาสัมพันธ์งานเทรด เอ็กซ์โป อินโดนีเซีย ครั้งที่ 32 (Trade Expo Indonesia 2017)

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 19 กรกฎาคม 2560 โดย นางสาวกิ่งกานต์ สาริวาท จำนวนผู้เข้าชม 1065 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

     สถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐอินโดนีเซีย ประจำประเทศไทย ขอเชิญผู้สนใจ เข้าร่วมงานเทรด เอ็กซ์โป อินโดนีเซีย ครั้งที่ 32 (Trade Expo Indonesia 2017) ระหว่างวันที่ 11 – 15 ตุลาคม 2560 โดยธีมงานหลัก คือ “ความโดดเด่นของอินโดนีเซีย” ที่เมืองบูมิ เซอร์ปง ดาไม (ICE-BSD) จังหวัดบันเติน สาธารณรัฐอินโดนีเซีย

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่ Ms.Ria Samanti dewi และ Mr.Pongtawat Nganpairroj สถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐอินโดนีเซีย ประจำประเทศไทย 
หมายเลขโทรศัพท์ 02-2523135-40 ต่อ 178 และ 120 โทรสาร. 02-2551264 
อีเมลล์ rita.mutiawati@kemendag.go.id


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา