โลโก้เว็บไซต์ ขอเชิญส่งประวัติเชิงลึกของผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งอัยการสูงสุด | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

ขอเชิญส่งประวัติเชิงลึกของผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งอัยการสูงสุด

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 19 กรกฎาคม 2560 โดย นางสาวกิ่งกานต์ สาริวาท จำนวนผู้เข้าชม 108 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ขอเชิญส่งประวัติเชิงลึก ข้อมูล ข้อเท็จจริง และข้อคิดเห็นเกี่ยวกับบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งอัยการสูงสุด เพื่อใช้ประกอบการพิจารณา ภายในวันพุธที่ 19 ก.ค.นี้

          สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ขอเชิญส่งประวัติเชิงลึก ข้อมูล ข้อเท็จจริง และข้อคิดเห็นเกี่ยวกับ นายเข็มชัย ชุติวงศ์ รองอัยการสูงสุด ผู้ซึ่งได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งอัยการสูงสุด เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาก่อนเสนอให้สภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) มีมติต่อไป โดยสามารถส่งข้อมูลมาได้ ที่ ตู้ ปณ. 45 ปณฝ. รัฐสภา กรุงเทพฯ 10305 หรือที่ ประธานคณะกรรมาธิการสามัญเพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบประวัติ ความประพฤติ และพฤติกรรมทางจริยธรรมของบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งอัยการสูงสุด สำนักกำกับและตรวจสอบ สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา เลขที่ 499 อาคารสุขประพฤติ ชั้น 20 ถนนประชาชื่น เขตบางชื่อ กรุงเทพฯ 10800 หรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.semate.go.th สามารถส่งข้อมูลมาได้ภายในวันพุธที่ 19 กรกฎาคม 2560


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา