โลโก้เว็บไซต์ สำนักศิลปะฯ ม.ราชภัฏเชียงใหม่ ชวนเสนอรายชื่อผู้ที่สมควรได้รับเลือกเป็น “เพชรราชภัฏ เพชรล้านนา” ประจำปี 2561 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

สำนักศิลปะฯ ม.ราชภัฏเชียงใหม่ ชวนเสนอรายชื่อผู้ที่สมควรได้รับเลือกเป็น “เพชรราชภัฏ เพชรล้านนา” ประจำปี 2561

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 19 กรกฎาคม 2560 โดย นางสาวกิ่งกานต์ สาริวาท จำนวนผู้เข้าชม 129 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

สำนักศิลปะฯ ม.ราชภัฏเชียงใหม่ ชวนเสนอรายชื่อผู้ที่สมควรได้รับเลือกเป็น “เพชรราชภัฏ เพชรล้านนา” ประจำปี 2561

รายละเอียดดังเอกสารแนบ

ดาวน์โหลดเอกสารแนบ


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา