โลโก้เว็บไซต์ โครงการพิเศษสำหรับบุคคลทั่วไปภาคเอกชนที่มีประสบการณ์ทำงานอย่างน้อย 3 ปี ปีการศึกษา 2560 โดยวิธีการสอบสัมภาษณ์ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

โครงการพิเศษสำหรับบุคคลทั่วไปภาคเอกชนที่มีประสบการณ์ทำงานอย่างน้อย 3 ปี ปีการศึกษา 2560 โดยวิธีการสอบสัมภาษณ์

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 19 กรกฎาคม 2560 โดย นางสาวกิ่งกานต์ สาริวาท จำนวนผู้เข้าชม 124 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

             คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง หรือ สจล. เปิดโครงการพิเศษสำหรับบุคคลทั่วไปภาคเอกชน ที่มีประสบการณ์ทำงานอย่างน้อย 3 ปี ข้าราชการ พนักงานหน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ และบุคลากรทางการศึกษา เข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาโทและปริญญาเอก สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำภาคเรียนที่ 1/2560 โดยวิธีการสอบสัมภาษณ์ เปิดรับตั้งแต่บัดนี้ – 16 กรกฏาคม 2560 คลิกดูรายละเอียดเพิ่มได้ที่: http://www.it.kmitl.ac.th/admissions/postgrad/apply หรือโทรสอบถามข้อมูลที่ 02-723-4936 ต่อ 40


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา