โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา ชร. ร่วมถวายพวงมาลา | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

มทร.ล้านนา ชร. ร่วมถวายพวงมาลา

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 18 กรกฎาคม 2560 โดย พัชราภรณ์ คำสร้อย จำนวนผู้เข้าชม 207 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

        เช้าวันนี้ 18 กรกฎาคม 2560 เวลา 07.30 น. บุคลากร มทร.ล้านนา ชร. ร่วมถวายพวงมาลา พิธีทานหาแม่ฟ้าหลวง เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ณ สวนสมเด็จพระศรีนคริน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติ การแสดงความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ

        ข่าว/ภาพ : นางสาวพัชราภรณ์ คำสร้อยออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา