โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา ชร. จัดโครงการถวายเทียนพรรษา ณ วัดในพื้นที่โดยรอบมหาวิทยาลัย | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

มทร.ล้านนา ชร. จัดโครงการถวายเทียนพรรษา ณ วัดในพื้นที่โดยรอบมหาวิทยาลัย

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 5 กรกฎาคม 2560 โดย พัชราภรณ์ คำสร้อย จำนวนผู้เข้าชม 214 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

            เช้าวันนี้ (5 กรกฎาคม 2560) ศูนย์วัฒนธรรมศึกษา เชียงราย ร่วมกับสโมสรนักศึกษา จัดโครงการหล่อเทียนและถวายเทียนพรรษา ประจำปีการศึกษา 2560 โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.วิเชษฐ ทิพย์ประเสริฐ ผู้อำนวยการกองบริหารทรัพยากร เชียงราย เป็นประธานเปิดโครงการ ณ อาคารวิทยบริการ มทร.ล้านนา เชียงราย ในพิธีช่วงเช้าบุคลากรและนักศึกษา ร่วมกันทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ จำนวน  9 รูป ในเวลา 09.30 น. บุคลากรและนักศึกษาแต่ละคณะได้เคลื่อนขบวนนำเทียนพรรษาไปถวาย ณ วัดในพื้นที่โดยรอบมหาวิทยาลัย เพื่อให้นักศึกษาได้ปฏิบัติตามหลักคุณธรรมจริยธรรม รวมทั้งเป็นการส่งเสริม สืบสาน และอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมการหล่อเทียนและถวายเทียนพรรษา
           ข่าว  : นางสาวพัชราภรณ์  คำสร้อย      
           ภาพ   :  นางสาวพัชราภรณ์  คำสร้อย, ชมรมถ่ายภาพ Photo Club RMUTL CR.

  

 


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา