โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา ชร. เข้าร่วมแสดงผลงานในโครงการพลังปัญญา ประจำปี 2560 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

มทร.ล้านนา ชร. เข้าร่วมแสดงผลงานในโครงการพลังปัญญา ประจำปี 2560

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 29 มิถุนายน 2560 โดย พัชราภรณ์ คำสร้อย จำนวนผู้เข้าชม 764 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

            ในวันที่ 20 มิถุนายน 2560 ที่ผ่านมา อาจารย์จิรพัฒน์พงษ์ เสนาบุตร อาจารย์กลุ่มวิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร พร้อมด้วยอาจารย์อมรรัตน์ ปิ่นชัยมูล, อาจารย์ณัฐพล ศิริรักษ์ อาจารย์สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ และ นักศึกษาคณะวิศวกรรมอุตสาหการ ชั้นปีที่ 3 เข้าร่วมงานมอบทุนหมุนเวียนโครงการพลังปัญญา ประจำปี 2560 ณ ไร่บุญรอดสิงห์ปาร์ค จ.เชียงราย
            ซึ่งเป็นโครงการในพระราชดำริของสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (ในหลวงรัชกาลที่ 9) เพื่อพัฒนาการเปลี่ยนแปลงของชุมชนด้วยวิธีคิดทางปัญญา ตามศาสตร์พระราชา โดยได้รับเกียรติจากคุณวรรณวิมล ศุภประเสริฐ รองผู้อำนวยการสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์เป็นประธานเปิดงาน
             ทางมหาวิทยาลัยได้นำนวัตกรรมและเทคโนโลยี จัดแสดงในงานเพื่อตอบสนองความต้องการของเกษตรกรที่ต้องการเริ่มทำธุรกิจในชุมชน ตามหลักการเศรษฐกิจพอเพียง ได้แก่ เครื่องกลั่นน้ำมันหอมระเหยด้วยระบบคูลลิ่งคอนเดนาเซอร์ และเครื่องฝานมะพร้าวน้ำหอม โดยมีผู้ให้ความสนใจเป็นจำนวนมาก โดยได้รับการเผยแพร่นวัตกรรมผ่านทางรายการครอบครัวข่าว ช่อง 3 
            ข่าว : นางสาวพัชราภรณ์  คำสร้อย
            ภาพ/ ที่มาของข่าว : อาจารย์จิรพัฒน์พงษ์ เสนาบุตร, ครอบครัวข่าว 3ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา