โลโก้เว็บไซต์ นศ.การตลาด จัดกิจกรรมบายศรีสู่ขวัญต้อนรับน้องใหม่ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

นศ.การตลาด จัดกิจกรรมบายศรีสู่ขวัญต้อนรับน้องใหม่

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 27 มิถุนายน 2560 โดย พัชราภรณ์ คำสร้อย จำนวนผู้เข้าชม 304 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

            วันนี้ (27 มิถุนายน 2560) เวลา 13.00 น. นักศึกษาสาขาวิชาการตลาด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย จัดกิจกรรมบายศรีสู่ขวัญต้อนรับน้องใหม่ ประจำปี 2560 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเชื่อมสายสัมพันธ์อันดีระหว่างรุ่นพี่และรุ่นน้อง พร้อมทั้งจัดให้มีการแห่และสักการระพระสีวลี เพื่อความเป็นศิริมงคล โดยคนไทยเชื่อว่าผู้ใดได้บูชาพระสีวลีแล้ว จะได้รับโชคลาภเงินทองไหลมาเทมา นอกจากนี้ยังมีการจัดกิจกรรมการตลาดฮักกันขันโตกดินเนอร์ ทานข้าวร่วมกันตามสายรุ่น ณ โรงอาหารเก่า มทร.ล้านนา เชียงราย
             ข่าว:นางสาวกิ่งกานต์ สาริวาท
             ภาพ:อาจารย์ณฐมน ทรัพย์บุญโต/นางสาวกิ่งกานต์ สาริวาทออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา