โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา เชียงราย คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2  | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

มทร.ล้านนา เชียงราย คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 16 มิถุนายน 2560 โดย พัชราภรณ์ คำสร้อย จำนวนผู้เข้าชม 571 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

            นักศึกษา มทร.ล้านนา เชียงราย คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ในการประกวด 'NBTC Disability Apps Mobile Applications Contest 2017' ได้รับเงินรางวัล 100,000 บาท

นักศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ชั้นปีที่ 4 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย จำนวน 2 คน ได้แก่ นายภาสกร จันต๊ะคาดและนางสาวศุกลภัทร ศรีหวัง ส่งผลงานเข้าประกวดในโครงการ 'NBTC Disability Apps Mobile Applications Contest 2017' สามารถคว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ประเภทนิสิตนักศึกษา ได้รับเงินรางวัล 100,000 บาท จากการสร้างแอปพลิเคชั่นชื่อ “Helper” ซึ่งถือว่าเป็นรางวัลที่สูงที่สุดสำหรับประเภทนี้ในปีนี้ เพราะไม่มีผู้ใดได้รับรางวัลชนะเลิศและรองชนะเลิศ โดยมีพลอากาศเอก ธเรศ ปุณศรี ประธานกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ให้เกียรติเป็นประธานมอบรางวัลแก่ผู้ชนะการประกวด เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2560 ณ ห้องประชุมใหญ่ สำนักงาน กสทช.

             ข่าว:นางสาวกิ่งกานต์ สาริวาท
             ภาพ:ดร.ณรงค์ เมตไตรพันธ์ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา