โลโก้เว็บไซต์ บายศรีสู่ขวัญต้อนรับนักศึกษาใหม่ 2560 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

บายศรีสู่ขวัญต้อนรับนักศึกษาใหม่ 2560

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 15 มิถุนายน 2560 โดย พัชราภรณ์ คำสร้อย จำนวนผู้เข้าชม 385 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

                มทร.ล้านนา เชียงรายจัดโครงการสรงน้ำพระเจ้าทันใจ ณ ลานธรรมพระเจ้าทันใจโดยได้รับเกียรติจาก ดร.อังกูร ว่องตระกูล ผู้อำนวยการกองการศึกษาเชียงราย เป็นประธานในพิธีเปิด และต่อด้วยโครงการไหว้ครูและบายศรีสู่ขวัญนักศึกษาในช่วงเช้าได้รับเกียรติจาก ผศ.พิเชษฐ์ เวศนารัตน์ อาจารย์ประจำหลักสูตรวิศวกรรมอุตสาหการและโลจิสติกส์ป็นประธานในพิธีเปิด ณ ลานอาคารวิทยบริการ มทร.ล้านนา เชียงราย ในวันที่ 15 มิถุนายน 2560 เพื่อให้บุคลากรและนักศึกษา ได้ร่วมอนุรักษ์ส่งเสริมประเพณีอันดีงาม และเกิดความสามัคคีในหมู่คณะ

             ข่าว : นางสาวพัชราภรณ์ คำสร้อย
             ภาพ : ชมรมถ่ายภาพ Photo Club RMUTL CR.ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา